Informace o trati

řeka Ohře, peřej Hubertus

Typ závodu

Historie procházení