Informace o trati

řeka Labe pod Špindl.Mlýnem na soutěsce

Externí odkazy na fotky/videa související s touto tratí:

Typ závodu