Informace o trati

řeka Kamenice nad soutokem s Vošmendou

Typ závodu