Informace o trati

řeka Svratka v Brně za výstavištěm obtížnost ww 1-2

Typ závodu