Informace o trati

USD Liptovský Mikuláš, trať Váh

Externí odkazy na fotky/videa související s touto tratí:

Typ závodu